Kabinet: rekening op tijd betalen

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 11-11-2011 | 14:57

Schuldeisers mogen straks €40 vragen als minimumvergoeding voor incassokosten bij het te laat betalen van rekeningen. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om op tijd betalen af te dwingen.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten (VenJ).

Het kabinet neemt maatregelen om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ook volgt Nederland hiermee een Europese richtlijn om betalingsachterstanden te bestrijden.

De volgende maatregelen moeten te late betaling van rekeningen tegengaan:

  • Naast de wettelijke handelsrente mag minimaal €40 in rekening worden gebracht
  • De maximumbetalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen wordt 60 dagen.

Betalingstermijn overheid

Alle overheidsinstanties moeten hun facturen binnen 30 dagen betalen. In de praktijk werkt de overheid al sinds 2009 met deze betalingstermijn, maar dat wordt nu wettelijk vastgelegd.

Europese betalingstermijnen

Voor ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en in andere EU-landen zullen dezelfde betaaltermijnen gelden. Ook kan het Nederlandse bedrijfsleven in andere EU-landen dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van facturen af te dwingen.