Zeker ondernemen

Productaansprakelijkheid

U brengt een product op de Europese markt, u produceert of u maakt onderdelen. Dan kunt u te maken krijgen met productaansprakelijkheid.

Productaansprakelijkheid

Met vertrouwen de markt op

Productaansprakelijkheid

Een producent is aansprakelijk voor een gebrek in of aan zijn product. De oorzaak daarvoor kan gelegen zijn in productiefouten of ontwerpfouten, maar ook door onjuiste of onvolledige gebruiksaanwijzingen, informatie,  of waarschuwingen. Deze aansprakelijkheid wordt productaansprakelijkheid genoemd.

De wetgeving rondom productaansprakelijkheid beschermt primair het slachtoffer. Die bescherming maakt, dat het slachtoffer iedereen in de keten kan aanspreken. Zodoende hoeft het slachtoffer dus bijvoorbeeld niet een buitenlandse producent aan te spreken.

 

De begrippen product en producent bij productaansprakelijkheid

Elke roerende zaken, ook indien het een bestanddeel is gaan vormen van een andere zaak. Een onderdeel dat bijvoorbeeld in een machine is verwerkt, is dus volgens de wet ook een product. Uitgesloten (in Nederland!) zijn onbewerkte producten van jacht, visserij, veefokkerij en de bodem. Die uitsluiting geldt overigens niet binnen heel Europa.

Het begrip ‘producent’ moet ruim worden uitgelegd. Daaronder kunnen naast producenten van eindproducten en producenten van onderdelen ook importeurs, detaillisten en handelaren met productaansprakelijkheid worden verstaan.

 

Europa

Productaansprakelijkheid is vastgelegd in de Productaansprakelijkheidsrichtlijn. Lidstaten kunnen in sommige gevallen afwijken van de richtlijn afwijken bij nationale implementatie. Er kunnen dus verschillen zijn bij de in de nationale regelgeving van lidstaten. Het kan dus van groot belang zijn om over het lokale recht te informeren, wanneer u een product in een ander land in het verkeer gaat brengen.

 

Hoe lang kunt u worden aangesproken?

De aansprakelijkheid voor gebrekkige producten heeft een verjaring van 10 jaar. U kunt dus tot 10 jaar nadat een product in het verkeer is gebracht worden aangesproken op gebreken.

 

CE-keurmerk

Een CE-keurmerk geeft geen bijzondere bescherming tegen productaansprakelijkheid. In een concrete situatie sluit een CE-keurmerk productaansprakelijkheid niet uit.

mr. F. (Ferre) van de Nadort

Met interesse voor techniek, schat ik de risico's in die samenhangen met de productie, import of handel in producten. Waar mogelijk dek ik die risico's zo veel mogelijk in.

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer dat is wat u wilt. Maar juridische procedures duren lang en zijn vaak onzeker.

Wij richten ons daarom vooral op het voorkomen van juridische procedures. Want dat is waarschijnlijk wat u ook wilt. Wij onderscheiden ons door er voor te zorgen dat uw zaken goed geregeld zijn en risico’s zo veel mogelijk worden ingedekt. Het goed in de markt zetten van een product met bescherming voor productaansprakelijkheid kan veel problemen voorkomen. En dat is tenslotte ook wat u wilt.

Actueel

Franchise of franchising

De Nederlandse Franchise Code

Vandaag heeft de franchise-sector de Nederlandse Franchisecode aangeboden bij Minister Kamp van Economische Zaken. Die verkent nu de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de w...