Grondig. Doordacht. Vooruitkijken.

Uw afspraken

Afspraak is afspraak. Een man een man, een woord een woord. Zo is het en zo moet het ook zijn en zo gaat het ook vaak. Het vastleggen of uitleggen van afspraken is vakwerk. Wij zijn daar in gespecialiseerd.

Contractenrecht

Afspraken goed vastgelegd

Wat is contractenrecht

Contractenrecht is het rechtsgebied dat ziet op alle afspraken – contracten/overeenkomsten – die u sluit. Het merendeel van die afspraken maakt u mondeling, een ander deel legt u schriftelijk vast. Het is niet goed om alleen maar mondelinge overeenkomsten te sluiten, maar het is ook niet goed om alleen maar schriftelijk afspraken te maken. Ergens in het midden ligt de balans. Wij zijn gespecialiseerd in die balans, in de uitleg van afspraken en in het vastleggen daarvan.

 

Schriftelijke overeenkomsten (contracten)

Wij zijn bij uitstek gespecialiseerd in het vastleggen van overeenkomsten in contracten. Dat is één van de belangrijkste werkzaamheden die wij verrichten. Bij het vastleggen van uw afspraken houden wij rekening met de gewoonten én – vanzelfsprekend – het recht. Ook geven wij aan wanneer het belangrijk is om een afspraak schriftelijk vast te leggen en wanneer dat juist niet in uw belang is. Waar mogelijk hebben wij een voorkeur voor minimalisme: een contract regelt dát wat nodig is; niet meer en niet minder.

 

Algemene voorwaarden

Ook uw algemene voorwaarden stellen wij graag op. Zeker wanneer u vaak mondelinge afspraken maakt, bijvoorbeeld door telefonisch opdrachten aan te nemen, zijn die van groot belang. Op goed opgestelde en gehanteerde algemene voorwaarden, kunt u in vrijwel alle gevallen terugvallen. Algemene voorwaarden zien wij als een belangrijke – structurele – manier om de risico’s binnen uw bedrijf te beperken. Algemene voorwaarden zijn maatwerk en voorzien in de specifieke werkzaamheden die uw bedrijf verricht. Standaardvoorwaarden zijn in veel gevallen niet toereikend.

 

Contracten en verzekeringen

Wat je kunt uitsluiten, verzeker je niet; wat je niet kunt verzekeren, sluit je uit“. In de meeste gevallen is dit mogelijk en kunnen contracten en algemene voorwaarden in overeenstemming met uw verzekeringen worden gebracht. Goede algemene voorwaarden en contracten houden daarmee rekening.

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer dat is wat u wilt. Maar juridische procedures duren lang en zijn vaak onzeker.

Wij richten ons daarom vooral op het voorkomen van juridische procedures en onderscheiden ons door er voor te zorgen dat uw zaken goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld door personeelsperikelen soepel te laten verlopen en goed te regelen. En dat is tenslotte ook wat u wilt.

Actueel

Franchise of franchising

De Nederlandse Franchise Code

Vandaag heeft de franchise-sector de Nederlandse Franchisecode aangeboden bij Minister Kamp van Economische Zaken. Die verkent nu de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de w...

Advocatenperikelen – bestuurdersaansprakelijkheid

Twee advocaten hebben een maatschap, waarbij één zijn praktijk staakt. De helft van de huur blijft onbetaald en de advocaat die zijn praktijk heeft voortgezet vraagt faillissement aan. De jaarrekening...