Degelijk. Grondig. Doordacht.

Franchise/franchising

Een franchiseformule opzetten of een als franchisenemer worden, doet u voor langere tijd. Goede juridische begeleiding en zijn goede contracten dan ook een must. Daar staan wij voor.

Franchise of franchising

Met vertrouwen de markt op

Franchise of franchising is een samenwerking, waarbij de franchisegever aan zijn franchisenemers een bepaald concept of formule in gebruik geeft. Bij franchise of franchising blijven de partijen juridisch en economisch onafhankelijk, terwijl de formule centraal staat en zorgt voor een uniforme uitstraling.

Wij zijn gespecialiseerd in franchising en kennen alle juridische aspecten die daarmee samenhangen. Laat uw formule een succes worden met onze juridische begeleiding.

In Nederland gelden voor franchise of franchising de algemene regels uit het verbintenissenrecht. Ook zijn regels uit het mededingings-, ondernemings- en huurrecht van toepassing. Verder is er houvast in de rechtspraak. Er zijn dus geen specifieke regels die franchising regelen. Dat betekent dat het van groot belang is om de samenwerking goed in een franchiseovereenkomst geregeld wordt.

 

Bij franchise of franchising draait het om de formule

Als franchisegever beschikt u over een zakelijk concept. De formule. Die formule uit zich door bijvoorbeeld kleurencombinaties, handelsnamen of merken logo’s enzovoorts, waardoor de formule een duidelijke uitstraling naar de markt krijgt. Deze formule legt u vast in een formulehandboek, waarin de werking van de franchiseformule gedetailleerd is beschreven. Door deze vastlegging van de formule in een formulehandboek, is de formule voor eenieder kenbaar. Vanzelfsprekend heeft u van deze formule het intellectuele eigendom. Anders kunt u de formule immers ook niet overdragen. Bij franchising staat dus de door u bedachte formule centraal.

Om die formule goed in de markt te zetten, zal de franchisegever voor knowhow, de nodige ondersteuning en coaching moeten zorgen en zal de franchisenemer zich moeten houden aan de instructies van de franchisegever om de identiteit van de formule te behouden. In veel gevallen is aan de franchisenemer strikt voorgeschreven hoe de formule moet worden uitgedragen, in andere gevallen is dat nu juist weer niet zo. De mate waarin de franchisenemer wordt gebonden, hangt dus sterk af van de

Vanzelfsprekend zal de franchisenemer aan de franchisegever de nodige vergoedingen moeten geven. Bij franchise moet er dus het nodige worden geregeld.

 

Verplichtingen franchisegever

Als franchisegever heeft u er alle belang bij, dat uw formule slaagt en dat u deze ook met succes kunt overdragen aan franchisenemers. U moet de formule dan ook pasklaar kunnen aanbieden en franchisenemers moeten de formule dan ook zonder slag of stoot kunnen toepassen.

Zoals gezegd moet u dus gerechtigd moeten zijn tot het gebruik van de handelsnaam, merk of andere onderscheidende kenmerken. Dat spreekt voor zich. Maar om de formule met succes te kunnen toepassen, is het van belang dat u de formule (zelf) al met succes heeft toegepast. Veel franchisegevers zijn dan ook begonnen door eerst de formule toe te passen in een eigen onderneming. Dat is van belang, omdat u bij franchising ook de verplichting op u neemt om franchisenemers bijvoorbeeld te instrueren en de nodige commerciële en technische ondersteuning te geven.

Al met al zult u als franchisegever dus beslagen ten ijs moeten komen.

 

Verplichtingen franchisenemer

De franchisenemer heeft ook belang bij het slagen van de formule. Op die manier heeft ook hij baat bij de formule. Als franchisenemer dient hij zich ook in te spannen voor het welslagen van de formule. Daarbij dient hij te zorgen voor het behoud en eventueel uitbreiden van de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van het franchisenetwerk. Over deze inspanningen zal hij dan ook verantwoording moeten afleggen.

 

Heeft u nog vragen?

Hierboven heeft u uitleg over franchising gehad. Heeft u vragen over franchising, neem dan gerust contact op.

mr. F. (Ferre) van de Nadort

Ik richt mij bij franchisecontracten en franchiseformules op de samenwerking. Contractuele waarborgen zijn daarbij belangrijk. Vanzelfsprekend ga ik daarbij vooral uit van uw belang.

mr. A.E.C. (Arnoud) Punt

Als specialist in intellectueel eigendom staat bij mij de bescherming van uw merk- en/of franchiseformule centraal. Een goed franchisecontract besteedt daar voldoende aandacht aan.

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer dat is wat u wilt. Maar juridische procedures duren lang en zijn vaak onzeker.

Wij richten ons daarom vooral op het voorkomen van juridische procedures. Want dat is waarschijnlijk wat u ook wilt. Wij onderscheiden ons door er voor te zorgen dat uw zaken goed geregeld zijn. Het goed in de markt zetten van een franchise-formule of het kunnen beoordelen van een franchise-contract kan veel problemen vóór zijn. En dat is tenslotte ook wat u wilt.

Actueel

Franchise of franchising

De Nederlandse Franchise Code

Vandaag heeft de franchise-sector de Nederlandse Franchisecode aangeboden bij Minister Kamp van Economische Zaken. Die verkent nu de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de w...