Wij streven naar de beste juridische dienstverlening voor het MKB. Dus hebben wij ons gespecialiseerd in de rechtsgebieden waar u mee te maken heeft en zorgen dat uw onderneming juridisch in orde is. Risico’s afdekken en problemen vóór zijn. Samen met u.

En als er dan toch iets gebeurt, dan zoeken we naar een oplossing. Desnoods via een juridische procedure. Zo simpel kan het wat ons betreft. No-nonsense en effectief.

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer u verstrikt bent geraakt in procedures. Beter is het om daar weg te blijven.

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

mr. Arnoud Punt

Bedrijfsjurist I(C)T & IE

Actueel

Ontslag van een (statutair) bestuurder

Een (statutair) bestuurder kan volgens artikel 2:244 van het Burgerlijk Wetboek te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die hem benoemd. Meestal is dat de Algemene Vergadering van Aan...

Advocatenperikelen – bestuurdersaansprakelijkheid

Twee advocaten hebben een maatschap, waarbij één zijn praktijk staakt. De helft van de huur blijft onbetaald en de advocaat die zijn praktijk heeft voortgezet vraagt faillissement aan. De jaarrekening...

Begin wettelijke bedenktijd

Aanvang wettelijke bedenktijd Ook na de invoering van de Wet werk en zekerheid, de vernieuwing van het arbeidsrecht, is het mogelijk om door middel van wederzijds goedvinden een arbeidsovereenk...

Golden Parachute voor statutair directeur

De statutair directeur Volgens de wet moeten B.V.'s of N.V.'s een statutair directeur hebben die ook als zodanig staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De algemene ver...

Mededinging en (on)eerlijke handel

Berichten in het nieuws dat Volkswagen haar dieselmotoren in de Verenigde Staten zou hebben uitgerust met embedded software die kan detecteren of de auto aan een test wordt onderworpen, hebben veel st...