Bedrijfsjuristen

Als externe bedrijfsjuristen zorgen wij er voor dat uw juridische zaken op orde zijn. Daarvoor hebben wij nauw overleg met u en adviseren wij pro-actief. Wij houden rekening met meer dan het recht alleen. Zo houden wij als bedrijfsjurist ook rekening met uw wensen, de cultuur en gewoonten binnen uw onderneming of branche.

Preventie staat voor ons dus voorop. Als bedrijfsjuristen beschikken wij bij uitstek over de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dat spitst zich toe op de belangrijkste rechtsgebieden van een bedrijfsjurist: ondernemingsrecht, contractrecht, verzekeringsrecht en arbeidsrecht. Daarnaast zijn onze juristen gespecialiseerd in bijvoorbeeld (internationaal) belastingrecht, ICT-recht, bouwrecht, bestuursrecht en onroerend goed recht.

Belangrijke werkgebieden zijn:
• contractbeheer: opstellen en controleren van contracten;
• adviseren over ondernemingsvormen;
• beheren van de verzekeringsportefeuille;
• juridisch adviseren over personeelszaken en voeren van arbeidsrechtelijke procedures;
• juridisch adviseren van ondernemers en medewerkers.

Ontslag van een (statutair) bestuurder

Een (statutair) bestuurder kan volgens artikel 2:244 van het Burgerlijk Wetboek te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die hem benoemd. Meestal is dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AVA). De bevoegdheid van de AVA is bijzonder ruim en zal door de rechter veelal zeer beperkt worden getoetst. Omdat de bestuurder meestal ook…

Franchising

Franchising is een samenwerking, waarbij de franchisegever aan zijn franchisenemers een bepaald concept of formule in gebruik geeft. Bij franchising blijven de partijen juridisch en economisch onafhankelijk, terwijl de formule centraal staat en zorgt voor een uniforme uitstraling. Onze bedrijfsjuristen zijn gespecialiseerd in franchising en kennen alle juridische aspecten die daarmee samenhangen. Laat uw formule…

Wanneer begint de wettelijke bedenktijd bij een beëindigingsovereenkomst

Aanvang wettelijke bedenktijd Ook na de invoering van de Wet werk en zekerheid, de vernieuwing van het arbeidsrecht, is het mogelijk om door middel van wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat gebeurt vrijwel altijd door middel van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Dit is nog steeds een veel gebruikte methode om afscheid te nemen van werknemers. Nieuw bij…

Golden Parachute voor statutair directeur

De statutair directeur Volgens de wet moeten B.V.’s of N.V.’s een statutair directeur hebben die ook als zodanig staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moet hem benoemen en in sommige gevallen zelfs de Raad van Commissarissen. Een statutair directeur is dus een werknemer van een…

Mededinging en (on)eerlijke handel

Berichten in het nieuws dat Volkswagen haar dieselmotoren in de Verenigde Staten zou hebben uitgerust met embedded software die kan detecteren of de auto aan een test wordt onderworpen, hebben veel stof doen opwaaien en hebben Martin Winterkorn, CEO van Volkswagen genekt. Met de software is beoogd om de resultaten in testen gunstig te beïnvloeden. Op dit…

Imtech failliet: uw mogelijkheden

Op 13 augustus jl. heeft de Rechtbank Rotterdam Royal Imtech N.V. failliet verklaard. Ook enkele werkmaatschappijen, zoals Imtech B.V., Imtech Building Services B.V., Imtech Capital B.V., Imtech Benelux Group B.V., Imtech Nederland B.V. en Imtech Group B.V. zijn inmiddels failliet. Enkele divisies hebben een zogenoemde doorstart gemaakt, voor de anderen is het nog niet duidelijk wat er…

Aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Aanzegverplichting Wanneer u met een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit, 6 maanden of langer, dan geldt een aanzegverplichting. Die verplichting houdt in, dat u één maand voor de afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer dient te informeren óf de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet en onder welke voorwaarden. De aanzegverplichting geldt ook voor meerdere arbeidsovereenkomsten van…

7:670b BW: Beëindigingsovereenkomst

Artikel 7:670b BW 1. Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. 2. Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is…

Ruim 200 banen verdwijnen bij Friesland Campina in beilen

Ontslagen bij Friesland Campina in Beilen BEILEN – Bij de Drentse vestiging van FrieslandCampina verdwijnen de komende drie jaar minstens 210 banen. “Als we concurrerend willen blijven op de zuivelmarkt moeten we efficiënter werken en de kosten beperken. En we kunnen ook efficiënter, dus met minder mensen”, zei Ter Avest van FrieslandCampina vandaag tegen RTV…

Keuzevrijheid rechtshulpverlener

Keuzevrijheid rechtshulpverlener Europees Hof van Justitie | Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat of gekwalificeerd rechtshulpverlener. In veel voorwaarden van rechtsbijstandverzekeraars is opgenomen, dat de rechtshulp wordt verleend door (een werknemer…