Imtech failliet: uw mogelijkheden

Op 13 augustus jl. heeft de Rechtbank Rotterdam Royal Imtech N.V. failliet verklaard. Ook enkele werkmaatschappijen, zoals Imtech B.V., Imtech Building Services B.V., Imtech Capital B.V., Imtech Benelux Group B.V., Imtech Nederland B.V. en Imtech Group B.V. zijn inmiddels failliet. Enkele divisies hebben een zogenoemde doorstart gemaakt, voor de anderen is het nog niet duidelijk wat er gebeurt.

Waneer u met één van de ondernemingen binnen het Imtech-concern zaken heeft gedaan of nog doet, zult u de nodige vragen hebben. Worden uw facturen nog wel betaald of krijgt u nog wel geleverd? Ook kan het zo zijn dat er nog onvoltooid werk ligt. Met andere woorden: wat is uw (juridische) positie.

Het wordt van belang om die juridische positie te bepalen. Daarbij worden eventuele bedingen die u bent overeengekomen en andere rechten die u heeft van belang. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. Vanzelfsprekend doet u er verstandig aan om uw positie door ons goed juridisch te laten vaststellen.

Overeenkomsten met Imtech

Wanneer u in de overeenkomst heeft opgenomen dat deze van rechtswege eindigt in geval van faillissement, kan de overeenkomst zijn aangetast door het faillissement. Omdat overeenkomsten door het faillissement in principe niet aangetast, zal in alle andere gevallen uw overeenkomst doorlopen. U doet er dan verstandig aan om de curator dan een standpunt te laten innemen. Het kan namelijk zo zijn, dat uw leveringen essentieel zijn voor de voortzetting van de onderneming van Imtech. De curator moet dan wel bereid zijn om een eventuele betalingsachterstand te voldoen en zekerheid te stellen voor eventuele toekomstige betalingen.

Eigendomsvoorbehoud

Al vaak genoeg wijzen wij op het nut en de noodzaak van een eigendomsvoorbehoud. Dat geldt zeker in het geval van een faillissement, zoals dat van Imtech. Wanneer u goederen hebt geleverd aan Imtech en die levering is onbetaald gebleven, dan kunt u in veel gevallen een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud en de goederen terugvorderen. Daarop is een aantal uitzonderingen, zeker wanneer de goederen zijn verwerkt.

Opschorten

In veel gevallen kunt u bij een faillissement uw verplichtingen jegens Imtech opschorten. Bijvoorbeeld wanneer u opdracht heeft verstrekt en deze opdracht nog niet is voltooid. Het is immers niet waarschijnlijk dat Imtech haar verplichtingen nog zal nakomen. Maar ook bijvoorbeeld wanneer er al betalingsachterstand is. Verder kan het bijvoorbeeld zo zijn, dat u garanties met Imtech bent overeengekomen. Ook die zal Imtech hoogstwaarschijnlijk niet kunnen nakomen. Al met al, zijn er vaak mogelijkheden om bij een faillissement uw verplichtingen op te schorten.

Melden vordering bij de curator

Wanneer u een vordering heeft op Imtech, dan kunt u dat melden bij de curator. Dat is echter niet altijd nodig en in veel gevallen ook niet raadzaam. Wanneer u bijvoorbeeld rechten heeft die u zelfstandig kunt uitwinnen, zoals bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, dan kunt u die rechten inroepen zonder dat u uw vordering meldt bij de curator. Sterker nog: dat kan onder omstandigheden zelfs maken dat u uw rechten prijsgeeft. En wat wilt u nu liever: uw goederen terug of een vordering als concurrerend schuldeiser.

Vragen ?

Hierboven heeft u enkele voorbeelden gehad. De uitleg is bedoeld om u duidelijk te maken, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn bij een faillissement. Of en op welke wijze u gebruik maakt of kunt maken van uw rechten, zal altijd vooraf beoordeeld moeten worden.

Heeft u vragen over uw positie bij het faillissement van Imtech, dan kunt u terecht bij mr. Ferre van de Nadort (f.vandenadort@trodan.nl) of mr. Arnoud Punt (a.punt@trodan.nl).


mr. F. (Ferre) van de NadortPasfoto

+31 593 543 880
f.vandenadort@trodan.nl

Expertises:

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

(Internationaal) handelsrecht