Snel, duidelijk, eenvoudig...

Incasso zoals u het wilt

Zorgen dat u uw geld op tijd krijgt. Snel en met duidelijke afspraken. Dat kan alleen wanneer wij uw incasso voortvarend behandelen en wanneer daarover duidelijke afspraken bestaan.

Buitengerechtelijke incasso

Uw debiteur betaalt zonder dat er een rechter aan te pas komt

Snelheid staat voorop

Na ontvangst van uw opdracht en bijbehorende bescheiden, streven wij er naar uw debiteur nog dezelfde (werk)dag een aanmaning te sturen. Dat lukt doorgaans wanneer wij de stukken om 15.00 uur hebben ontvangen. Vervolgens streven wij er naar om binnen een maand duidelijkheid te hebben over de vraag of uw debiteur gaat betalen, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Dat is ook het moment waarop wij met u overleggen of tot dagvaarding wordt overgegaan.

Nadat wij de betaling van uw debiteur hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging van ons en wordt de betaling na verrekening met incassokosten of provisie zo spoedig mogelijk aan u overgemaakt. Meestal heeft u dan 7 dagen na ontvangst van de betaling aan ons door uw debiteur het geld op uw bankrekening staan.

 

Wie betaalt wat

Uw debiteur is verplicht om de (buitengerechtelijke) invorderingskosten die u maakt te betalen. Wel moeten die kosten dan voldoen aan de staffel, die de wetgever heeft voorgeschreven of die u met uw debiteur bent overeengekomen. Wij brengen die kosten bij uw debiteur in rekening en houden ons daarbij aan de geldende wet-en regelgeving. Wanneer de tarieven en kosten die in rekening worden gebracht kloppen, zal uw debiteur eerder betalen. Belangrijker nog is, dat wij uw debiteur kunnen uitleggen waarom en op welke wijze de kosten tot stand zijn gekomen. Uw debiteur moet immers weten waarvoor hij of zij betaalt en dat er moet worden betaald.

Ons uitgangspunt is, dat u niets betaalt. Als wij uw vordering en de invorderingskosten bij uw debiteur incasseren, betaalt u niets. Wanneer het niet lukt om uw vordering te incasseren, kost het u 25 euro (exclusief BTW) dossierkosten, die u bij het aanbrengen van uw dossier heeft voldaan.

Zoals gezegd, betaalt uw debiteur onze kosten. Doet hij dat niet, of lukt het maar om een deel te incasseren, dan houden wij de volgende provisie over het bedrag dat uw debiteur betaalt in:

10 % over de eerste 5.000 EURO;
7% over het meerdere tot 20.000 EURO;
5% over het meerdere boven 20.000 EURO.

 

Afwijkende tarieven

Bovenstaande tarieven gelden voor onbetwiste vorderingen. Voor betwiste, internationale en consumentenvorderingen gelden afwijkende tarieven.

Zonder abonnement!

U hoeft geen abonnement bij ons te hebben om een losse incasso-opdracht aan te melden. U kunt uw incasso eenvoudig aanmelden.

Om een incasso voor u uit te voeren, hebben wij de volgende bescheiden van u nodig:

- de factuur of facturen;
- verzonden herinneringen/aanmaningen;
- uw leverings- of betalingsvoorwaarden.

Die bescheiden kunt u ons per post, fax of e-mail (info@trodan.nl) sturen. Wanneer u voor de eerste keer een incasso-opdracht verstrekt, is het nodig dat u zich legitimeert.

Aanvaarding

van de incasso-opdracht

De incasso-opdracht is door ons pas aanvaard nadat wij dat schriftelijk aan u hebben bevestigd.

Het komt niet vaak voor, maar soms moeten wij een incasso-opdracht weigeren. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn.

Naar de rechter

Als uw debiteur toch niet betaalt

Wanneer het niet lukt om uw vordering buitenrechtelijk bij uw debiteur te incasseren, treden wij met u in overleg en spreken wij – bij onbetwiste vorderingen – een vast tarief met u af. U kunt dan beslissen of u doorgaat of stopt.

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer dat is wat u wilt. Juridische procedures duren lang en zetten meestal de relatie met uw klant onnodig onder druk. Bij incasso wil u vooral snel uw geld en wanneer dat kan de relatie met uw klant goed houden. Mocht dat niet lukken, dat kunt u altijd nog procederen.

Actueel

Normering buitengerechtelijke incassokosten

Vanaf 1 juli 2012 worden buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel daarvan is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk...

Kabinet: rekening op tijd betalen

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 11-11-2011 | 14:57 Schuldeisers mogen straks €40 vragen als minimumvergoeding voor incassokosten bij het te laat betalen van rekeningen. Dat is een van de maatrege...

Snelle en eenvoudige incasso binnen de Europese Unie

Incasso van grensoverschrijdende civiele vorderingen wordt eenvoudiger en goedkoper. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin ingestemd met een wetsvoorstel dat uitvoering geeft aa...