Normering buitengerechtelijke incassokosten

Vanaf 1 juli 2012 worden buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel daarvan is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

Incasso bij niet-consument

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Staffel

tot en met € 2.500: 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40

over het meerdere tot en met € 5.000: 10%

over het meerdere tot en met € 10.000: 5%

over het meerdere tot en met € 200.000: 1%

over het meerdere boven € 200.000: 0,5%