Grondig. Doordacht. Vooruitkijken.

Uw onderneming

Wij zorgen er voor dat uw onderneming meegroeit met uw plannen. Een goede structuur beperkt namelijk risico’s. Wij zorgen voor die structuur.

Ondernemingsrecht

Het recht van uw bedrijf

Wat is ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een verzamelnaam voor de rechtsgebieden waar uw onderneming mee te maken heeft. Het gaat dus om ‘entiteiten’ met een winstoogmerk. Dus geen stichtingen of verenigingen. Wij richten ons op rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht (BV’s en VOF’en).

 

Rechtspersonenrecht

Rechtspersonenrecht richt zich op rechtspersonen. In ons geval gaat het vooral om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) en het recht dat daar bij komt kijken. Bijvoorbeeld faillissementsrecht of jaarrekeningenrecht. Daarnaast zorgen wij er voor dat de structuren, bijvoorbeeld met moeder- dochter of zusterondernemingen adequaat zijn ingericht.

 

Vennootschapsrecht

Onder het vennootschapsrecht vallen de vennootschap onder firma (vof) en de maatschap. Anders dan de BV hebben deze geen rechtspersoonlijkheid. Het zijn overeenkomsten. Overeenkomsten tot samenwerking. En die samenwerking verdient het om goed geregeld te worden.

Wat doen wij

 • zorgen voor de juiste rechtsvorm en structuur;
 • reorganisatie;
 • staken van een onderneming;
 • de oprichting van rechtspersonen;
 • zorgen voor de gewenste juridische documenten;
 • contracten en samenwerkingsovereenkomsten opstellen;
 • oprichting van rechtspersonen (NV en BV);
 • personenvennootschappen (maatschap, VOF en CV);
 • de rechtsvorm en de structuur van uw onderneming;
 • herstructurering;
 • sanering;
 • bedrijfsoverdracht en -overname;
 • fusies en splitsingen;
 • overdracht, uitgifte en inname van aandelen;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
 • joint ventures;
 • start ups;
 • faillissementen;
 • medezeggenschap;
 • M&A en overgang van onderneming;
 • concurrentie.

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer dat is wat u wilt. Maar juridische procedures duren lang en zijn vaak onzeker.

Wij richten ons daarom vooral op het voorkomen van juridische procedures en onderscheiden ons door er voor te zorgen dat uw zaken goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld door een bedrijfsovername soepel te laten verlopen en goed te regelen. En dat is tenslotte ook wat u wilt.

Actueel

Franchise of franchising

De Nederlandse Franchise Code

Vandaag heeft de franchise-sector de Nederlandse Franchisecode aangeboden bij Minister Kamp van Economische Zaken. Die verkent nu de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de w...

Advocatenperikelen – bestuurdersaansprakelijkheid

Twee advocaten hebben een maatschap, waarbij één zijn praktijk staakt. De helft van de huur blijft onbetaald en de advocaat die zijn praktijk heeft voortgezet vraagt faillissement aan. De jaarrekening...