Ruim 200 banen verdwijnen bij Friesland Campina in beilen

Ontslagen bij Friesland Campina in Beilen

BEILEN – Bij de Drentse vestiging van FrieslandCampina verdwijnen de komende drie jaar minstens 210 banen. “Als we concurrerend willen blijven op de zuivelmarkt moeten we efficiënter werken en de kosten beperken. En we kunnen ook efficiënter, dus met minder mensen”, zei Ter Avest van FrieslandCampina vandaag tegen RTV Drenthe.

Volgens Jan Willem ter Avest van het zuivelbedrijf is er de afgelopen jaren in Beilen veel geïnvesteerd. “Het bedrijf is uitgebreid en er zijn veel mensen bijgekomen. Van een deel van hen moeten we nu afscheid nemen.”

Van de ruim tweehonderd ontslagen, gaat het bij tachtig tot negentig gevallen om vaste werknemers. De andere werknemers zijn in tijdelijke dienst.

Ontslagen het gevolg van concurrentie

Volgens FrieslandCampina heeft te maken met grote concurrentie in het buitenland. “En die concurrentie gaat toenemen, we moeten ons daarvoor klaar maken. We moeten reorganiseren om de strijd aan te kunnen gaan”, reageert de woordvoerder van het bedrijf.

Volgens Jan Willem ter Avest vallen de klappen door het hele bedrijf. “Dit gebeurt niet op één afdeling, maar bedrijfsbreed, ook door alle lagen. Het schrappen van banen gebeurt gefaseerd over de komende drie jaar. Maar de eerste ontslagen vallen nog dit jaar.” De directie werkt aan een nieuw sociaal plan voor de vaste werknemers die op straat komen te staan. In het huidige sociaal plan wordt ingezet op interne herplaatsing van personeel, dat wordt volgens het bedrijf nu lastig.

Harry Vellinga van vakbond FNV is niet verrast. “Als vakbond waren we er op voorbereid, maar dat maakt de impact er niet minder op. Wel gaan we kritisch kijken naar het aantal ontslagen en naar het nieuwe sociaal plan.”

Ook bij FrieslandCampina in Leeuwarden vallen ontslagen. Daar verdwijnen minstens 125 banen.

Meer hierover:

Meer hierover:

Golden Parachute voor statutair directeur De statutair directeur Volgens de wet moeten B.V.'s of N.V.'s een statutair directeur hebben die ook als zodanig staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moet hem benoemen en in sommige gevallen zelfs de Raad van Commissarissen. Een statutair directeur is dus een werknemer van een bedrijf, maar neemt een bijzondere pos...
Aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten Aanzegverplichting Wanneer u met een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit, 6 maanden of langer, dan geldt een aanzegverplichting. Die verplichting houdt in, dat u één maand voor de afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer dient te informeren óf de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet en onder welke voorwaarden. De aanzegverplichting geldt ook voor meerdere arbeidsov...
7:670b BW: Beëindigingsovereenkomst Artikel 7:670b BW 1. Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. 2. Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, doo...
Keuzevrijheid rechtshulpverlener Keuzevrijheid rechtshulpverlener Europees Hof van Justitie | Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat of gekwalificeerd rechtshulpverlener. In veel voorwaarden van rechtsbijstandverzekeraars is opgenomen, dat de rechtshulp wordt verleend door (een w...
Verstoorde arbeidsrelatie Verstoorde arbeidsrelatie Verstoorde arbeidsrelatie met een werknemer die zich beroepen heeft op een opzegverbod (ziekte). De uitspraak RECHTBANK LIMBURG Burgerlijk recht Zittingsplaats Roermond Zaaknummer: 3647838 AZ VERZ 14-361 Beschikking van de kantonrechter van 11 februari 2015 in de zaak van: , wonende te aan de , verzoeker, gemachtigde: mr. M.E. van Schaick, t...
Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet: geen werkweigering tijdens vrijstelling werk Geen dringende reden voor ontslag op staande voet wegens werkweigering. Het niet verschijnen op het werk levert onder de gegeven omstandigheden, waarbij werkneemster vrijstelling van haar werkzaamheden heeft gedurende onderhandelingen partijen en verstoorde verhouding tussen partijen, geen dringende reden in de zin van artikel 7...