Specialisten in bedrijfsovernames

Bedrijfsjuristen

 

Bedrijfsovername: Familiebedrijf

Uw onderneming overdragen aan een opvolger binnen de familie is anders dan een overname door een andere partij. U kunt belang hebben bij de voortzetting door een familielid, bovendien bent u wellicht genegen daarvoor ‘zachtere’ voorwaarden te hanteren. Aan de andere kant wilt u andere familieleden, bijvoorbeeld uw (andere) kinderen niet tekort doen.

  

Wij zijn ervaren met de overdracht van familiebedrijven en begrijpen de betrokken belangen. Juist het vertrouwen over en weer maakt dat er vaak meer mogelijk is dan een bedrijfsovername met een partij van buiten. Dat biedt kansen op zowel juridisch als fiscaal vlak. Waarbij zowel rekening wordt gehouden met de belangen van de onderneming als met de belangen van u en uw familie.

Risicobeperking

Ondernemen is risico’s nemen. Wij beperken die risico’s. Door u te adviseren over uw ondernemingsvorm of ondernemingsstructuur. Door contracten voor u op te stellen of te beoordelen. Door te zorgen dat uw personeelbeleid op orde is. En door u tijdig te wijzen op juridische risico’s.