Kabinet en regio Groningen trekken 2,5 miljoen uit

Kabinet en regio Groningen trekken 2,5 miljoen uit voor ontslagen werknemers Aldel

PERSBERICHT MinSZW 7 feb 2014 | Het kabinet en regionale sleutelfiguren in Groningen trekken gezamenlijk 2,5 miljoen euro uit om de 600 ontslagen werknemers van Aldel en haar toeleveranciers zo snel en goed mogelijk aan nieuw werk te helpen. Zij hebben hiervoor het actieplan “Investeren in perspectief” opgesteld. Het kabinet draagt hier één miljoen euro aan bij. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Onderdeel van het actieplan is een mobiliteitscentrum waar medewerkers van de gemeente Delfzijl en UWV klaar staan om de ontslagen medewerkers van Aldel te ondersteunen zo snel en goed mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Dat kan binnen de eigen regio zijn, maar ook – zo nodig met behulp van omscholing – in een andere regio of over de grens in Duitsland. Bij eerdere faillissementen van Zalco en Termphos is gebleken dat een soortgelijke aanpak goed werkt. Daarnaast heeft het kabinet met de betrokken partijen afspraken gemaakt om de werkgelegenheid, zowel binnen als buiten de regio te bevorderen.

Minister Asscher roept de betrokken partijen op tevens gebruik te maken van bestaande middelen zoals het indienen van een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het plan van de werkgroep “versterking chemiecluster Eemsdelta” vormt de basis voor een mogelijk in te dienen sectorplan. Het kabinet financiert de helft van sectorplannen die bijdragen aan werk of het behoud van werk. Vanaf 1 april 2014 kunnen weer aanvragen worden ingediend. Daarnaast kunnen partijen gebruikmaken van maatregelen die in andere sectorplannen zijn afgesproken. Zo heeft de procesindustrie een tekort aan mensen en liggen daar volop kansen op werk.

Het faillissement van aluminiumproducent Aldel en het –vooralsnog– uitblijven van een doorstart heeft grote gevolgen voor de kwetsbare werkgelegenheid in Noordoost-Groningen. De werkloosheid is met dertien procent relatief hoog in de regio.