Grondig. Doordacht. Vooruitkijken.

Uw personeel

Uw personeelszaken geregeld. Want waar zou u zijn zonder uw personeel. En mocht u daar op enig moment anders over denken, dan kunt u er op rekenen dat wij u met raad en daad bijstaan.

Arbeidsrecht

Het recht van uw personeel

Wat is arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Tussen u en uw personeel dus. In onze praktijk hebben wij specifieke kennis van het arbeidsrecht en CAO’s die van toepassing in uw sector.

 

Individueel arbeidsrecht

Bij het individuele arbeidsrecht gaan wij uit van de relatie tussen u en een specifiek personeelslid. Het gaat dan om proeftijd, conflicten over loonbetaling of ziekte, maar ook om bijvoorbeeld om ontslag, dis(functioneren), misdragingen. In veel gevallen kunnen wij uw vragen over de uitvoering van de van toepassing zijne CAO tijdens een telefoongesprek beantwoorden. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen wij de zaak voor u regelen of een ontslagprocedure starten.

 

Collectief arbeidsrecht

Bij collectief arbeidsrecht gaat het niet meer om een individueel personeelslid, maar om een groep personeelsleden of uw voltallige personeel. Vaak gaat het dan om een reorganisatie, overgang van onderneming, personeelsreglementen of bijvoorbeeld – bij gemengde ondernemingen – om vraagstukken over de toepasselijke CAO of een al dan niet verplicht (bedrijfstak)pensioenfonds.

Wat doen wij

 • ontslag
 • reorganisaties
 • collectief ontslag
 • arbeidsovereenkomsten
 • personeelsreglementen
 • proeftijd
 • loonbetaling
 • verlof
 • concurrentiebeding
 • dossieropbouw
 • overgang van onderneming
 • ziekte en ziekteverzuim
 • onderhandelingen bij ontslag
 • ontslagprocedures
 • misdragingen
 • enz…

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer dat is wat u wilt. Maar juridische procedures duren lang en zijn vaak onzeker.

Wij richten ons daarom vooral op het voorkomen van juridische procedures en onderscheiden ons door er voor te zorgen dat uw zaken goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld door personeelsperikelen soepel te laten verlopen en goed te regelen. En dat is tenslotte ook wat u wilt.

Actueel

Franchise of franchising

De Nederlandse Franchise Code

Vandaag heeft de franchise-sector de Nederlandse Franchisecode aangeboden bij Minister Kamp van Economische Zaken. Die verkent nu de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de w...

Advocatenperikelen – bestuurdersaansprakelijkheid

Twee advocaten hebben een maatschap, waarbij één zijn praktijk staakt. De helft van de huur blijft onbetaald en de advocaat die zijn praktijk heeft voortgezet vraagt faillissement aan. De jaarrekening...