Normering buitengerechtelijke incassokosten

Vanaf 1 juli 2012 worden buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel daarvan is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

Incasso bij niet-consument

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Staffel

tot en met € 2.500: 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40

over het meerdere tot en met € 5.000: 10%

over het meerdere tot en met € 10.000: 5%

over het meerdere tot en met € 200.000: 1%

over het meerdere boven € 200.000: 0,5%

Kabinet: rekening op tijd betalen

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 11-11-2011 | 14:57

Schuldeisers mogen straks €40 vragen als minimumvergoeding voor incassokosten bij het te laat betalen van rekeningen. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om op tijd betalen af te dwingen.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten (VenJ).

Het kabinet neemt maatregelen om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ook volgt Nederland hiermee een Europese richtlijn om betalingsachterstanden te bestrijden.

De volgende maatregelen moeten te late betaling van rekeningen tegengaan:

  • Naast de wettelijke handelsrente mag minimaal €40 in rekening worden gebracht
  • De maximumbetalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen wordt 60 dagen.

Betalingstermijn overheid

Alle overheidsinstanties moeten hun facturen binnen 30 dagen betalen. In de praktijk werkt de overheid al sinds 2009 met deze betalingstermijn, maar dat wordt nu wettelijk vastgelegd.

Europese betalingstermijnen

Voor ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en in andere EU-landen zullen dezelfde betaaltermijnen gelden. Ook kan het Nederlandse bedrijfsleven in andere EU-landen dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van facturen af te dwingen.

Snelle en eenvoudige incasso binnen de Europese Unie

Voor het bedrijfsleven in de Europese lidstaten is een eenvoudige en snelle incasso een uitkomst. Als vorderingen niet kunnen worden geïnd, kan dit – vooral bij kleine en middelgrote bedrijven – tot een faillissement leiden. De kosten van incasso van onbetwiste geldvorderingen zijn in de meeste gevallen onevenredig hoog, waardoor incasso niet zelden onrendabel wordt. De Europese betalingsbevelprocedure wil aan deze bezwaren tegemoet komen.

Het Europese betalingsbevel geldt in burgerlijke en handelszaken met uitzondering van belastingzaken en administratieve zaken, faillissement en sociale zekerheid.