Ondanks de grote zorgvuldigheid die is betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze site, kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie. De informatie op deze internetsite is bedoeld ter algemene informatie. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor de geboden informatie of het gebruik ervan. Deze informatie is niet ter vervanging van deskundig advies.

Gebruik van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico. Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Op de informatie op deze internetsite en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.