Specialisten in bedrijfsovernames

Wij zijn gespecialiseerd in het succesvol begeleiden van de overdracht of overname van ondernemingen. Of het nu gaat om een overname binnen de familie, een overdracht aan het management of aan een partij uit de markt, onze juristen kunnen u uitstekend begeleiden.

Geen bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername is hetzelfde. Een onderneming overdragen of verkopen is bij uitstek een juridische aangelegenheid met fiscale gevolgen. Uw belang is groot. U wilt het beste resultaat behalen en de overname soepel laten verlopen. Begeleiding door specialisten is dan noodzakelijk. Maatwerk het devies.

De voorbereiding

Een succesvolle bedrijfsovername kan niet zonder goede voorbereiding

Aan een succesvolle verkoop van uw onderneming gaat een gedegen voorbereiding vooraf. Daarbij gaat het niet alleen om het opstellen van een verkoopplan en portfolio. Ook uw onderneming moet in de meeste gevallen verkoop klaar worden gemaakt. Als specialisten in ondernemingsrecht en fiscaal recht begeleiden wij u bij het verkoop klaar maken van uw onderneming.

Bij de voorbereiding bespreken wij met u uw doelstellingen en verwachtingen. Het gaat daarbij om persoonlijke en zakelijke doelen en omstandigheden. Ook wordt aandacht besteed aan de te verwachten koper en de positie van uw onderneming in de markt. Duidelijk wordt in kaart gebracht wat u wilt verkopen en hoe u dat wilt.

Om uw onderneming verkoop klaar te maken, kan het nodig zijn om een aantal zaken in uw onderneming anders te regelen. Dat is niet alleen nodig om uw onderneming aantrekkelijker te maken voor een potentiële koper, maar vooral omdat een verandering van uw ondernemingsvorm of -structuur vanuit fiscaal oogpunt wenselijk kan zijn. Mochten wij veranderingen in uw onderneming met het oog op de verkoop adviseren, zullen wij u ook duidelijk wijzen op de voordelen.

Nadat vast staat op welke wijze uw onderneming verkoop klaar wordt gemaakt, maken wij in overleg met u een draaiboek. Aan de hand van dit draaiboek wordt duidelijk welke veranderingen worden doorgevoerd en welk tijdspad wordt bewandeld. Ook zal in het draaiboek aandacht worden besteed aan de communicatie van de verkoop. Met name interne communicatie is daarbij van belang: op welk moment licht u uw personeel en familie in over de voorgenomen verkoop en hoe communiceert u dat. Onder uw personeel en familie kunnen zich niet alleen potentiële opvolgers bevinden, ook is draagvlak vaak belangrijk.

Vervolgens wordt de waarde van uw onderneming bepaald en een prognose opgesteld aan de hand waarvan de verkoopprijs kan worden bepaald. Samen met het verkoopmemorandum kan een potentiële koper zo een goed beeld van uw onderneming krijgen.

Wat doen wij

 • zorgen voor de juiste rechtsvorm en structuur;
 • reorganisatie;
 • staken van een onderneming;
 • de oprichting van rechtspersonen;
 • zorgen voor de gewenste juridische documenten;
 • contracten en samenwerkingsovereenkomsten opstellen;
 • oprichting van rechtspersonen (NV en BV);
 • personenvennootschappen (maatschap, VOF en CV);
 • de rechtsvorm en de structuur van uw onderneming;
 • herstructurering;
 • sanering;
 • bedrijfsoverdracht en -overname;
 • fusies en splitsingen;
 • overdracht, uitgifte en inname van aandelen;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
 • joint ventures;
 • start ups;
 • faillissementen;
 • medezeggenschap;
 • M&A en overgang van onderneming;
 • concurrentie.

Onderhandelingen

Zorgen dat u krijgt wat u verdient

De Onderhandelingen bij de verkoop van uw onderneming zijn vanaf het eerste moment bij uitstek een juridische aangelegenheid. Niet alleen omdat een potentiële koper bedrijfsvertrouwelijke informatie van u wil hebben, maar ook omdat moet vaststaan dat die koper ook bereid is en in staat is de koopprijs te betalen. Wij voeren de onderhandelingen of bieden juridische ondersteuning.

De onderhandelingen over de bedrijfsovername beginnen met ondertekening van een zogenoemde Letter of Intent (intentieverklaring). Naast geheimhouding wordt daarin overeengekomen of en onder welke voorwaarden de koper zich nog zou kunnen terugtrekken en welke koopprijs de koper bereid is te voldoen. Naarmate de onderhandelingen vorderen zal meer bedrijfsvertrouwelijke informatie worden prijs gegeven. De mogelijkheden voor de potentiële koper – misschien wel een concurrent – om zich terug te trekken, moeten dan worden beperkt.

Uiteindelijk zal een potentiële koper uw volledige bedrijf willen kunnen doorlichten met een due diligence onderzoek. Daarbij worden vrijwel alle gegevens aan de koper bekendgemaakt. In deze fase zal de koop dus vrijwel vast behoren te staan, weliswaar afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Bij voorkeur met bankgaranties.

Overnamecontract

Vastleggen wat u afspreekt

Wanneer de onderhandelingen zijn beëindigd en hebben geleid tot overeenstemming, stellen wij alles op schrift. Daarnaast begeleiden wij u bij de formaliteiten die nodig zijn om de overname te voltooien.

Vanzelfsprekend hebben wij gedurende de onderhandelingen al de nodige documenten voor u opgesteld. Zoals bijvoorbeeld de Letter of Intent, waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden de onderhandelingen met de kopende partij worden gevoerd. Of een zogenoemde Disclosure Letter, waarin de mededelingen over uw onderneming aan de kopende partij zijn opgenomen.

Om alle afspraken die gedurende de onderhandelingen zijn gemaakt goed vast te leggen, stellen wij ook een overnamecontract op en begeleiden wij de formaliteiten die nodig zijn om de overname te voltooien.

Wie pleit om een koe, geeft er één toe...

Doet uw advocaat wel wat ú wilt?

Advocaten zijn gericht op procederen. Logisch, want dat is het beroep van advocaat. Advocaten zijn daar in de regel in gespecialiseerd. Zo’n specialist in het voeren van een juridische procedure is mooi. Mooi wanneer dat is wat u wilt. Maar juridische procedures duren lang en zijn vaak onzeker.

Wij richten ons daarom vooral op het voorkomen van juridische procedures en onderscheiden ons door er voor te zorgen dat uw zaken goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld door een bedrijfsovername soepel te laten verlopen en goed te regelen. En dat is tenslotte ook wat u wilt.

Actueel

Franchise of franchising

De Nederlandse Franchise Code

Vandaag heeft de franchise-sector de Nederlandse Franchisecode aangeboden bij Minister Kamp van Economische Zaken. Die verkent nu de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de w...

Advocatenperikelen – bestuurdersaansprakelijkheid

Twee advocaten hebben een maatschap, waarbij één zijn praktijk staakt. De helft van de huur blijft onbetaald en de advocaat die zijn praktijk heeft voortgezet vraagt faillissement aan. De jaarrekening...